Skip to main content

LEGISLAȚIE: OUG 181/2020 – eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale se aplică și societăților aflate în insolvență

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 988 din 26 octombrie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Documentul prevede o serie de măsuri pentru înlesnirea la plată a obligațiilor fiscale restante după data instituirii stării de urgență.

Un aspect important este faptul că în forma publicată în Monitorul Oficial, Ordonanța prevede că beneficiarii nu trebuie să fie în faliment.

Astfel, OUG 181/2020 se aplică în întregime și pentru societățile aflate în insolvență.

Textul OUG 181 din 2020 poate fi consultat aici (click).

Cităm din Articolul 1:

(8) Pentru a beneficia de eșalonarea la plată prevăzută la alin. (1), debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

b) să nu se afle în procedura falimentului;

c) să nu se afle în dizolvare;

d) să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.

Printr-un mesaj emis în ziua în care a fost publicată în Monitorul Oficial OUG 181/2020, UNPIR salută extinderea măsurii de eșalonare a datoriilor restante către societățile în insolvență.

În anunțul inițial legat de măsura avută în vedere de Guvern, una dintre condițiile enumerate pentru accesul la eșalonare era ca beneficiarii ”să nu se afle în procedura insolvenței”.

Pornind de la o adresă UNPIR către Ministerul Finanțelor, urmată de participarea specialiștilor UNPIR la dezbaterea proiectului de Ordonanță de Urgență, inițiatorii proiectului au fost de acord cu modificarea propusă.

Criteriul ”să nu se afle în procedura insolvenței” a devenit ”să nu se afle în procedura falimentului”.