Skip to main content

Acte normative cu incidență asupra desfășurării activității practicienilor în reorganizare și lichidare

1.
Ordonanța de Urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
2.
Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență
3.
Codul privind conduita etică
4.
Legea nr. 85 din 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
5.
Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolvenței
6.
Legea nr. 359 din 2004
7.
Legea societatilor nr. 31 din 1990
8.
Opinie juridică
9.
Hotarare Congres nr.2/2017
10.
HOTARARE nr. 1850 din 21 decembrie 2006
11.
Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
12.
Ordonanța de urgență nr. 88 din 2018
13.
Hotărâre UNPIR Nr. 3 din 2019
14.
Ordin ANAF 1443/06.06.2019
15.
Legea 113 / 2020