Skip to main content

PREMISE:

 • adoptarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale. Printre titlurile acestei legi figura şi cel „despre lichidarea societăţilor”;
 • printr-un amendament adus Legii nr.31/1990, s-a stabilit că lichidatorii trebuie să fie autorizaţi în condiţiile legii.


SCURT ISTORIC:

 • în anul 1998 a apărut prima formă de organizare profesională, respectiv Asociaţia Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România, cu cca 150 de membri (economişti, jurişti şi ingineri);
 • prin apariţia unui act normativ, emis de Guvernul României (O.G. nr.79/1999), Asociaţia a fost abilitată să organizeze Congresul inaugural al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, la data de 27 noiembrie 1999 (dată care marchează momentul constituirii profesiei liberale de practician în reorganizare şi lichidare);
 • printre importantele modificări aduse de legea privind procedura insolvenţei (Legea nr.85/2006) a fost introdusă denumirea de „practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii”;
 • adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 (aprobată ulterior prin Legea nr.254/2007, în baza căreia forma de organizare a acestei activităţi a primit denumirea de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR);
 • în 29.09.2007 a avut loc cel de al IX-lea Congres al Uniunii care a adoptat Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, introducând în cuprinsul acestuia toate elementele de noutate aduse de Legea nr.254/2007;
 • la 1 octombrie 2017 Uniunea avea peste 4.000 membri, organizaţi în 1.472 cabinete individuale şi 734 de societăţi profesionale cu răspundere limitată.


OBIECTIVE:

 • stabilirea şi menţinerea cadrului legislativ necesar dezvoltării activităţii practicienilor  în insolvenţă;
 • promovarea încrederii în procedurile de insolvenţă şi în activitatea practicienilor în insolvenţă;
 • asigurarea concurenţei loiale între practicienii în insolvenţă şi combaterea practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase pe piaţa procedurilor de insolvenţă;
 • asigurarea transparenţei şi informării asupra pieţei procedurilor de insolvenţă;
 • asigurarea aplicării standardelor de practică onestă pe piaţa procedurilor de insolvenţă.


EXTERN:

 • UNPIR a fost prima organizaţie profesională din România care a inclus în legea sa de funcţionare dreptul de liberă practică a persoanelor ce deţin aceeaşi calificare profesională, în statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, respectivele prevederi fiind în concordanţă cu directivele Uniunii Europene, referitoare la libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, mărfurilor şi capitalurilor.
 • în intervalul de existenţă a Uniunii (1999-2017) tot mai mulţi membri UNPIR au devenit şi membri ai asociaţiei profesionale INSOL Europe (88 la 1 octombrie 2017). Ca semn de recunoaştere a contribuţiei practicienilor în insolvenţă din România la activităţile şi evenimentele organizate de asociaţie, în perioada 25.09-01.10.2006, Bucureştiul a fost gazda Congresului aniversar al INSOL Europe, prilejuit de împlinirea a 25 de ani de existenţă a asociaţiei.