Skip to main content
  • UNIUNEA NAȚIONALA A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ

DESPRE

În anul 1998 a apărut prima formă de organizare profesională, respectiv Asociaţia Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România, cu cca 150 de membri (economişti, jurişti şi ingineri).

Prin apariţia unui act normativ, emis de Guvernul României (O.U.G nr.79/1999), Asociaţia a fost abilitată să organizeze Congresul inaugural al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, la data de 27 noiembrie 1999 (dată care marchează momentul constituirii profesiei liberale de practician în reorganizare şi lichidare).

UNPIR a fost prima organizaţie profesională din România care a inclus în legea sa de funcţionare dreptul de liberă practică a persoanelor ce deţin aceeaşi calificare profesională, în statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, respectivele prevederi fiind în concordanţă cu directivele Uniunii Europene, referitoare la libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, mărfurilor şi capitalurilor.

SEDIS

Sistemul electronic de gestionare a dosarelor de insolvență

Licitații online

Sistemul electronic de gestionare licitațiilor online

Anunțuri online

Sistemul electronic de gestionare a anunțurilor

Arin Octav Stănescu - fost Președinte UNPIR

"Utilizarea Internetului nu este, în opinia mea, o chestiune de opțiune personală.
În foarte scurt timp cei care nu se vor conecta la sistem se vor autoexclude de pe piața."

fineco insolvency fvalue