Skip to main content

UNPIR este operator de date cu caracter personal și are responsabilitatea, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) și a legislației naționale în domeniu, de a garanta protecția datelor Dumneavoastră cu caracter personal. UNPIR se aliniază prevederilor RGPD și protejează datele dumneavoastră conform celor mai înalte standarde. -
 

Având în vedere conduita de bună credință și de calitate pe care UNPIR o are și o promovează, toate relațiile contractuale și faptice au la baza lor ca standard de calitate protecția drepturilor la viață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice. 
 

Vă asigurăm că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea și confidențialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau a utilizării neautorizate. 
 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
 

 
În acest sens, precum și în vederea respectării obligațiilor prevăzute de RGPD, UNPIR a desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care poate fi contactat la dpo@unpir.ro