Skip to main content

Extras din Decizia CNC Nr. 3/2020 din data de 20.03.2020

II.1.3.3. Având în vedere situația de ugență și imposibilitatea de a estima durata de perturbare a activității, se modifică Decizia Nr. 1/2020 a Consiliului național, privind calendarul și acțiunile UNPIR, pentru anul în curs, după cum urmează:

(...)

4. Sesiunea de examene (atât examenul de acces, cât și cel pentru includerea în Lista administatorilor procedurii și a lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice) se amână pentru o dată ce va fi stabilită ulterior. 

5. Pentru data examenului de definitivat în profesie se va lua o decizie ulterioară în funcție de evoluția situației privind Covid-19

(...)

Sesiunea 2019

(click pe imagine pentru a mări)


Rezultat verificare dosare candidati- EXAMEN LEGE 151-2015
Anunt examen privind includerea pe lista pentru procedura insolvenței persoanelor fizice
Detalii privind desfășurarea examenului
Calendar organizare examen
Cerere înscrierere examen
Tematică și bibliografie 2019

Formular pentru răspunsuri