Skip to main content

UPLR își exprimă îngrijorarea față de poziția Consiliului Concurenței referitoare la modificarea legislației privind înființarea firmelor de contabilitate/expertiză contabilă

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) își exprimă îngrijorarea cu privire la demersurile Consiliului Concurenței de modificare a legislației privind înființarea firmelor de contabilitate. Considerăm că acest demers pune în pericol răspunderea în organizarea și ținerea contabilității și afectează în profunzime serviciile contabile.

Societățile contabile sunt cele care își asumă răspunderea și realitatea datelor din situațiile financiare. În prezent, pentru ca o societate comercială de contabilitate/expertiză contabilă să poată funcționa, trebuie ca majoritatea acțiunilor sau a părților sale sociale să fie deținute de contabili/experți contabili, iar structura de administrare să fie aleasă în majoritate dintre aceștia. În momentul în care o persoană fără calificare în domeniu semnează lucrările, nu își poate asuma răspunderea și nu poate asigura calitatea serviciilor de contabilitate.

Avem în vedere faptul că situațiile financiare nu sunt destinate doar beneficiarilor direcți, ci și multor altor părți interesate, iar această intervenție legislativă poate afecta interesele utilizatorilor de informații financiare, deciziile de investiții sau acordarea de credite. Astfel, considerăm că acest demers creează un risc inclusiv pentru încheierea de contracte, dar și în raporturile dintre firme și instituțiile statale.

UPLR apreciază că modificarea legislativă nu este justificată, legislația actuală neobstrucționând accesul pe piața serviciilor niciunei persoane, impunând doar condiția obținerii calificării de expert contabil/contabil autorizat.