Skip to main content

COMUNICAT - Tribunalul București: Măsuri dispuse pentru perioada următoare

- 10.03.2020 –

În completarea măsurilor dispuse la nivelul Tribunalului Bucureşti pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul COVID-19 (CORONAVIRUS), pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Tribunalului Bucureşti, sănătatea justiţiabililor, dar şi pentru buna desfăşurare a activităţii de judecată, prin Decizia nr. 45/10.03.2020 a Preşedintelui Tribunalului Bucureşti s-au dispus o serie de măsuri, unele dintre acestea vizând şi publicul şi avocaţii, după cum urmează:

Pentru buna gestionare a situaţiilor care se pot ivi în timpul şedinţelor de judecată, se recomandă completelor de judecată ca strigarea cauzelor şi implicit a justiţiabililor prezenţi pentru şedinţa de judecată să se facă în etape, pe loturi de 2-3 cauze, astfel încât să se evite aglomerarea în sălile de judecată şi să se asigure, în acelaşi timp, publicitatea şedinţelor de judecată. Se recomandă completelor de judecată, ca prin intermediul jandarmilor responsabili de sala de judecată, să se îngrijească ca în timpul şedinţei de judecată, justiţiabilii şi avocaţii să păstreze între ei, pe cât posibil, o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm.

Pentru evitarea aglomeraţiei pe holurile instanţei, avocaţii şi justiţiabilii pot cunoaşte ordinea strigării cauzelor, respectiv stadiul şedinţelor de judecată prin accesarea Aplicaţiei şedinţe on-line, care conţine informaţii în timp real despre desfăşurarea şedinţelor de judecată la Tribunalul Bucureşti şi Judecătoriile arondate, precum şi prin intermediul monitoarelor instalate în holurile de acces, respectiv în proximitatea sălilor de şedinţă. Se dispune ca în birourile de arhivă şi registratură, accesul publicului să se facă pe rând, grefierii acestor compartimente şi grefierii-şefi secţii urmând a lua măsurile necesare pentru introducerea pe rând a persoanelor în încăperi dar şi pentru păstrarea unei distanţe corespunzătoare între cei aflaţi la uşă, în aşteptare.

Se interzice accesul în incinta sediilor Tribunalului Bucureşti a persoanelor cu privire la care autorităţile competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. Persoanele aflate în situaţia de mai sus au obligaţia de a înştiinţa instanţa prin cerere trimisă în scris, prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă-fax, poştă electronică, curier, etc.

Se interzice accesul în incinta sediilor Tribunalului Bucureşti a persoanelor care au călătorit în zonele de risc, în ultimele două săptămâni sau care, deşi nu au călătorit, suspectează că au intrat în contact în România cu persoane care au călătorit în respectivele zone precum şi a celor care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal COVID-19.

În acest sens, la intrarea justiţiabililor în incinta sediilor Tribunalului Bucureşti, care se va face printr-un singur punct de acces, situat la intrările principale, este obligatorie completarea de către aceştia a unui chestionar care li se va pune la dispoziţie, prin care vor declara pe proprie răspundere, dacă au călătorit în zonele de risc, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte şi dacă prezintă simptomatologia specifică bolii - febră, dificultatea de a înghiţi, dificultatea de a respira, tuse intensă.

În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se află în situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei va fi anunţată de îndată conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de judecată. Asemenea chestionare vor fi completate şi de către avocaţi.

Pentru evitarea aglomeraţiei şi fluidizarea fluxurilor de acces, chestionarul va fi disponibil în format electronic pe portalul instanţei, putând fi descărcat şi completat înainte de prezentarea la instanţă.

Se recomandă ca justiţiabilii şi avocaţii să păstreze, pe cât posibil, o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm unii faţă de ceilalţi, astfel încât să fie evitat riscul unei eventuale infectări.

Se recomandă evitarea prezenţei părţilor la Tribunalul Bucureşti şi la judecătoriile arondate, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară.

Informaţiile referitoare la dosarele aflate pe rol pot fi solicitate telefonic, prin intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, sau prin mijloace electronice (fax, email), precum şi prin accesarea aplicaţiei Dosar electronic.

Se recomandă transmiterea documentelor şi cererilor prin poştă sau fax ori în format electronic, prin e-mail, părţile având posibilitatea solicitării judecării cauzelor în lipsă sau amânarea acestora pentru motive medicale, dacă este cazul.

Persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa în scris completul de judecată printr-o cerere înaintată la dosar prin mijloace electronice.

Pe toată durata prezenţei în instanţă, întregul personal, precum şi publicul este rugat să respecte măsurile de igienă şi protecţie recomandate de Ministerul Sănătăţii, acestea fiind afişate la loc vizibil în toate sediile Tribunalului Bucureşti şi Judecătoriilor aflate în circumscripţie.