Skip to main content

COMUNICAT: Consiliul Baroului București, măsuri decise în contextul epidemiei Covid-19

  • sesizandu-se cu privire la riscurile pe care le presupune contaminarea populatiei cu virusul COVID-19;
  • având în vedere imperativul protejării vieții și sănătății avocaților, a angajaților, a publicului, precum și a membrilor familiilor acestora,
  • având în vedere necesitatea asigurării continuității serviciului, în beneficiul avocaților și cetățenilor care au nevoie de serviciile avocaților și ale baroului;
  • ținând cont de continuitatea activității instanțelor de judecată și a structurilor Ministerului Public, până la o decizie în sens contrar a autorităților statului,

a decis luarea următoarelor măsuri:

  • procurarea și punerea la dispozitia tuturor persoanelor care intră în spațiile administrate de Baroul București, în cantități suficiente, în raport de disponibilul existent în piață, a substanțelor care asigură dezinfectarea oamenilor și a suprafețelor folosite de aceștia în spațiile respective;
  • procurarea unor dispozitive de scanare a temperaturii persoanelor care intră în spațiile administrate de Baroul București, în vederea identificării celor contaminați și a prevenirii extinderii contaminării, în colaborare cu personalul Filialei București a Casei de Asigurări a Avocaților;
  • dezinfectarea în condiții speciale a spațiilor în care au acces avocații din sediul Baroului București și de la instanțele din București;
  • informarea avocaților despre posibilitatea de a formula orice cerere adresată Baroului București în format electronic, pe adresele indicate pe site-ul baroului, urmând ca lucrările sa le fie expediate în același format. Identificarea solicitanților se va realiza de către angajații serviciilor baroului, folosind datele de contact aflate la dispoziția baroului; Adrese de email utile: secretariat@baroul-bucuresti.rolucian.musica@baroul-bucuresti.ro (registratura), sesizari@baroul-bucuresti.roinfo@baroul-bucuresti.ro (eliberari decizii), elena.pitu@baroul-bucuresti.ro (decanat), pregatire_profesionala@baroul-bucuresti.rosaj@baroul-bucuresti.roresurseumane@baroul-bucuresti.robiblioteca@baroul-bucuresti.roasigurari@baroul-bucuresti.rocarduri@baroul-bucuresti.ro;
  • recomandarea către public să evite deplasarea la sediul baroului pentru formularea de cereri, sesizări sau orice alte petiții;
  • instalarea unui post la parterul sediului Baroului, pentru a prelua petițiile publicului, pentru a evita accesul în celelalte spații ale baroului. Avocații nu sunt avuți în vedere de aceste limitări ale accesului.

De asemenea, Consiliul Baroului București a decis amânarea, pentru date care vor fi comunicate ulterior, a conferințelor de formare profesionala, Cupei Primăverii și Zilei Avocaților Stagiari din Baroul București, inclusiv a Balului Stagiarilor.

Baroul București urmărește continuu evoluția evenimentelor și va lua măsuri, cu promptitudine, pentru protejarea sănătății avocaților, angajaților și a tuturor persoanelor cu care aceștia interacționează în exercițiul profesiei sau al atribuțiilor care le revin.