Skip to main content

Baroul București: Apel pentru protejarea sănătății avocaților și a celorlalți participanți la actul de justiție

Având în vedere evoluțiile recente ale răspândirii virusului COVID-19, măsurile preventive adoptate la nivel național, precum și pe cele adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii,

Decanul Baroului Bucuresti solicită:

  • conducerilor instanțelor din București sa dispună măsuri pentru preschimbarea termenelor acordate în luna martie și acordarea unor noi termene în cursul lunilor aprilie și mai, cu excepția cauzelor urgente;
  • suspendarea activităților instanțelor, în cazul creșterii numărului de persoane contaminate și a riscului de extindere a contaminării;
  • fixarea unor intervale orare orientative și comunicarea acestora către avocați, în cauzele în care nu este posibilă preschimbarea termenelor sau amânarea cauzelor prin acord ori pe motiv de risc de contaminare;
  • avocaților din Baroul Bucuresti sa se consulte cu clienții și cu colegii angajați în cauze pentru solicitarea unor noi termene de judecată sau pentru acte de procedură în cursul urmăririi penale, prin acordul părților, inclusiv prin cereri comune adresate, în scris, instanțelor sau parchetelor;
  • avocaților din Baroul Bucuresti sa fie de acord, după consultarea cu justitiabilii pe care îi asistă și ținând cont de dreptul de apărare al acestora și de crezul lor profesional, cu cererile de amânare formulate de celelalte părți, întemeiate pe riscul contaminării cu COVID-19.
  • autorităților centrale să ia masuri de prorogare sau de întrerupere, prin lege, a termenelor  imperative pentru efectuarea unor acte de procedură sau exercitarea unor căi de atac, pentru a preveni orice prejudiciu procesual sau material justițiabilor sau avocaților, în cazul în care se va constata că se impune suspendarea activității instanțelor.

Prezentul apel urmează să fie comunicat către instanțele din raza Municipiului București, Guvernului României, Uniunii Naționale a Barourilor din România și afișat pe site-ul Baroului București.