Skip to main content

ASF publică procedura folosită pentru agrearea și selecția practicienilor în insolvență

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), entitatea care supraveghează societățile financiare non-bancare românești, a publicat noua procedură privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către ASF.

Activitatea ASF se referă la societăți de asigurări-reasigurări, societăți și instrumente de investiții financiare, precum și fondurile de pensii private.

Procedura a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului ASF nr. 85/20.10.2021, iar textul integral poate fi consultat aici (click).