Skip to main content

Schimbarea percepției instituțiilor publice și a profesioniștilor asupra rolului procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență în economie.

Misiunea UNPIR

Construirea unei imagini publice pozitive a practicianului în societatea românească;
Perfecționarea continuă a membrilor săi sub aspect profesional și etic, în concordanță cu viziunea organizației, rolul practicianului în societate și legislația aplicabilă.
Promovarea efectului pozitiv al procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență în societate.