Skip to main content

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) își actualizează lista de practicieni în insolvență agreați

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), entitatea care supraveghează societățile financiare non-bancare românești, organizează procedura de selecție în vederea completării Listei practicienilor în insolvență agreați de ASF

Practicienii în insolvență interesați de participarea la această selecție pot depune, până cel mai târziu la data de 26.11.2021, ora 13.00, dosarele de participare, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, la Registratura Generală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: ”Documentație pentru selecția practicienilor în insolvență agreați de ASF”, numele/denumirea, adresa/sediul social, precum și mențiunea ”A nu se deschide – pentru Comisia de analiză și selecție”.

Documentația de participare la procedura de selecție se găsește pe pagina de internet a ASF  AICI (click).

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 26.11.2021, la sediul Autorității de Supraveghere Financiară.

Recent, UNPIR a transmis ASF un punct de vedere privind procedura de selecție a practicienilor în insolvență. Document care poate fi consultat aici (click).