Skip to main content

ASF caută practicieni în insolvență pentru dosarul City Insurance

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), entitatea care supraveghează societățile financiare non-bancare românești, organizează o procedură de selecție a unui practician în insolvență pentru dosarul de faliment al asigurătorului City Insurance

Anunțul spune:

”Autoritatea de Supraveghere Financiară (”A.S.F.”) invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de A.S.F. să depună, până cel târziu la data de 02.11.2021, ora 15.00, la Registratura Generală a Autorității de Supraveghere Financiară în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, în plic sigilat, oferta în vederea desemnării ca practician în insolvenţă în dosarul de faliment privind Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, aflat pe rolul Tribunalului București, întocmită conform prevederilor art. 18 din Procedura A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F.

Pe plicul sigilat depus la Registratura Generală a A.S.F. vor fi înscrise următoarele: "Documentaţie pentru selecția practicienilor în insolvenţă.", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum şi menţiunea "A nu se desigila decât de către Comisia de analiză și selecție a practicienilor în insolvenţă".

Selecția organizată de ASF are la bază o procedură privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către ASF, document care poate fi consultat aici (click).

UNPIR a transmis ASF un punct de vedere privind procedura de selecție a practicienilor în insolvență. Document care poate fi consultat aici (click).