Skip to main content

UPDATE 2: ANAF organizează o nouă procedură de agreare a practicienilor în insolvență - REZULTATE

UPDATE 2: Rezultatele totale ale procedurii pot fi consultate AICI (click)

UPDATE: Rezultatele parțiale ale procedurii pot fi consultate AICI (click)

***

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării practicienilor în insolvență.

Membrii UNPIR interesați de participarea la această procedură pot depune, până cel târziu la data de 25 august 2023, ora 14:30, dosarele de participare la:

Agenția Națională de Administrare Fiscală, Strada Apolodor Nr. 17, Sector 5, București, Registratura Generală, pentru Direcția generală juridică din cadrul ANAF.

 Documentele vor fi depuse într-un plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele:

  • ”Documentație în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală”
  • ”A nu se desigila decât de către Comisia de selecție a practicienilor în insolvență”
  • numele practicianului /denumirea societății 
  • adresa/sediul social

Documentația de participare la procedura de selecție este cea prevăzută în Ordinul președintelui ANAF Nr. 1.443 / 2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență.

Ordinul poate fi descărcat și consultat aici (click), sau pe site-ul UNPIR la secțiunea Legislație (click).  

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 28 august 2023, ora 12:00, la sediul ANAF.

Vă amintim că practicienii agreați deja de ANAF nu vor trebui să se înregistreze din nou, dar ANAF va verifica dacă aceștia respectă în continuare condițiile de apartenență la lista practicienilor agreați.