Skip to main content

UPLR organizează sub egida celei de a XI-a ediții a Conferinței "Ziua Profesiilor Liberale din România" Conferinta cu tema "Rolul și viitorul profesiilor liberale din România" și cea de a II-a ediție a Conferinței privind expertiza judiciară

Luni, 5 noiembrie 2018, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează la Aula Magna a Patriarhiei Române din Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, București, cea de a XI-a ediție a Conferinței  “Ziua Profesiilor Liberale din România “.

Evenimentul cuprinde două Conferințe, după cum urmează:

a) Conferința cu tema “ Rolul și viitorul profesiilor liberale din România “, își va desfășura lucrările în intervalul orar 09:30-12:00 și își propune  să evidențieze importanța deosebită a profesiilor liberale pentru societate, precum și rolul lor tot mai mare în realizarea binelui public. 

La această Conferintă vor participa reprezentanti ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan national, precum și ai asociațiilor de profesii liberale care sunt sau nu membre ale Uniunii noastre. 
     
Înregistrarea participantilor se va face între orele 09:00 - 09:30.

b) Conferința cu tema “Modificarea Ordonanței nr. 2/2000: Perfecționarea cadrului juridic al expertizei judiciare”, care își va desfășura lucrările în intervalul orar 13:00-16:30 ( cu o pauză de cafea între orele 15:00-15:30 ), va trata o temă de mare actualitate pentru membrii profesiilor liberale având în vedere numeroasele dificultăți cu care aceștia se confruntă în activitatea lor curentă relativ la expertiza judiciară.

Tema Conferinței va fi susținută de către reprezentanți ai Ministerului Justiției, asociațiilor de magistrați, specialiști în domeniu, membri ai profesiilor liberale etc.
  
Înregistrarea participanților se face între orele 12:30-13:00.

Detaliile legate de înregistrarea la Conferința de la punctul b se regăsesc în formularul anexat (click aici).

Programul evenimentului este postat pe pagina UPLR, precum și pe pagina de facebook a UPLR.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici (click)

Participanții UNPIR la eveniment primesc 4 (patru) puncte de pregătire profesională.