Skip to main content

UNPIR susține modificarea Legii Insolvenței

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) își manifestă întreaga disponibilitate și întregul sprijin în elaborarea unui proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În acest scop, am a inițiat o colaborare cu judecători care au participat la stagiile de pregătire ale Institutului Național al Magistraturii (I.N.M.) și ale Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (I.N.P.P.I.), cadre universitare specializate în domeniu, precum și practicieni care au inventariat aspecte de modificat în lege și au propus soluții.

În primul rând, astfel de modificări ar trebui să aibă în vedere tendințele de reformare legislativă la nivelul Uniunii Europene în această materie considerată a fi de o importanță deosebită. În acest moment e în analiză Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE.

În acest context, este relevant faptul că Expunerea de motive a acestei Propuneri de Directivă subliniază: ”Ratele de recuperare sunt mai mari în economiile în care restructurarea este procedura de insolvență cel mai des întâlnită”.

În al doilea rând trebuie avută în vedere și diversitatea spețelor din România. Experiența practică a derulării procedurilor de insolvență a demonstrat faptul că stabilizarea direcției care se imprimă debitorului, și anume spre reorganizare sau faliment, nu este întotdeauna un proces simplu, de multe ori implicând analiza unor factori de o complexitate sporită, de care depind consecințe sociale, de tipul: păstrarea locurilor de muncă, neagravarea nivelului de credite neperformante în economie, inclusiv necesitatea implementării unor remedii eficiente pentru atenuarea unor șocuri economice.

În procedurile complexe de insolvență, în care efectele negative, de tipul celor menționate mai sus, au cel mai mare impact, limitarea strictă a perioadei de observație, de la deschiderea procedurii de insolvență, nu poate fi în mod real respectată, în special atunci când termenul este prea scurt. Iar aceasta din motive obiective, care nu țin neapărat de lipsa de implicare sau de culpa participanților la procedură sau a organelor care o aplică.

Printre motive putem include necesitatea obținerii unor aprobări din partea unor instituții abilitate, care trebuie să aibă la bază studii si fundamentări documentate, care implică timp, necesitatea obținerii unor avize, cum ar fi cel al Consiliului Concurenței sau, în special în cazul societăților cu capital de stat, efectuarea testului creditorului privat și altele.

Tocmai de aceea, analiza unor modificări legislative de acest tip trebuie să aibă în vedere diversitatea cazurilor cu care se confruntă piața insolvenței, dificultatea acestora, sau chiar existența unor factori obiectivi, specifici, față de care o limitare drastică a timpului alocat poziționării unui debitor în aceste proceduri, reorganizare sau faliment, ar crea efecte contrare celor avute în vedere.

Complexitatea cazuisticii în materia insolvenței a generat și va genera în continuare necesitatea unei abordări diferențiate, tocmai pentru respectarea principiului echilibrului și al celui de proporționalitate.

UNPIR încurajează o analiză temeinică, aprofundată, a oricăror modificări ale acestei legi, ținându-se cont de consecințe și avându-se în vedere tendințele și evoluțiile la nivel internațional în această materie.

 

Departamentul de Comunicare

UNPIR