Skip to main content

UNPIR Filiala Cluj convoacă Adunarea Generală

Consiliul de conducere al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România FILIALA CLUJ, convoacă Adunarea Generală a UNPIR Filiala Cluj pentru data de 5 octombrie 2020, ora 15.00, în loc. Feleacu nr. 5, la Wonderland Resort Cluj pe terasa acoperită Orhideea, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

- i) Alegerea președintelui consiliului de conducere al filialei, a patru membri titulari și doi membri supleanți ai consiliului de conducere, unui membru al instanței locale de disciplină, a doi membri ai comisiei de cenzori UNPIR Filiala Cluj (art. 59  alin. 1 și 2, art. 63 lit. c și d, rap. la art. 64 alin. 2 din OUG 86/2006, art. 59 alin. 2, art. 60  lit. e din Statut) - vot secret;

- ii) Desemnarea candidatului (candidaților) pentru organele centrale ale Uniunii (art. 63 lit. d din OUG 86/2006 și art. 60 lit. h din Statut)  - vot deschis;

- iii) Desemnarea delegaţilor filialei pentru Congresul Uniunii (art. 58 alin. 3 din Statut) – vot deschis;

- iv) Ratificarea/aprobarea situațiilor financiare/prezentarea rapoartelor UNPIR Filiala Cluj (art. 63 lit. a, b și e din OUG nr. 86/2006) – vot deschis, după cum urmează:

  • Ratificarea/aprobarea situațiilor financiare ale Filialei Cluj UNPIR  pentru anul 2019 (art. 63, lit.a din OUG nr.86/2006), certificate de Comisia de cenzori;
  • Ratificarea/aprobarea execuției bugetului Filialei Cluj UNPIR pentru anul 2019, descărcarea de gestiune a Președintelui şi Consiliului de Conducere pe anul 2019 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;
  • Ratificarea/aprobarea raportului Consiliului de Conducere si a Instanței de disciplina pentru anul 2019 (art. 63, lit.d din OUG nr.86/2006);
  • Ratificarea/aprobarea planului de activitate al Filialei UNPIR  Cluj pentru anul 2020 (art. 63, lit.b din OUG nr.86/2006).

Adunarea Generală se va desfășura cu respectarea regulilor de distanțare fizică și a tuturor măsurilor de prevenție a răspândirii COVID-19, fiind permisă participarea în spaţii deschise a maxim 100 persoane, conform normelor legale în vigoare, a Anexei 3 din HG nr. 782/2020, a Ordinului Ministrului Culturii şi Ministrului Sănătăţii nr. 3142/31.08.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, AG se va desfăşura în data de 5 octombrie 2020, ora 16.00 (a doua convocare), în locația menționată mai sus, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi (art. 62 alin. 3 din OUG nr. 86/2006 și art. 58 alin. 2 din Statut).

Cu cel puțin 7 zile înainte de data AG, vor fi publicate pe site-ul filialei www.unpircluj.ro toate materialele suport aferente adunării generale sau se vor comunica pe mail membrilor filialei (art. 57 alin. 3 din Statut).

Practicienii care doresc să candideze pentru una din funcțiile de conducere, respectiv pentru o funcţie în instanţa de disciplină şi comisia de cenzori, trebuie să depună, în format electronic (e-mail office@unpircluj.ro, cluj@unpir.ro), la sediul filialei, intenția de a candida, o caracterizare/scrisoare de intenţie însoţită de CV, care să evidenţieze activitatea de practician în insolvenţă, până cel târziu în data de 25 septembrie 2020, ora 15.00.

Adunarea Generală UNPIR Filiala Cluj poate desemna doi candidați pentru organele centrale ale Uniunii, respectiv poate delega 10 practicieni pentru Congresul Uniunii, conform art. 23 din Statutul UNPIR.

Membrii care nu pot participa la lucrările AG din motive întemeiate, dar doresc să mandateze un alt membru al filialei vor completa mandatul conform model și îl vor comunica semnat de pe adresa lor de e-mail pe adresa de mail a Filialei Cluj UNPIR (cluj@unpir.ro, office@unpircluj.ro) cel târziu până în data de 1 octombrie 2020, ora 15.00.

Transmiterea mandatului se poate face şi prin fax sau scanat prin poşta electronică (email office@unpircluj.ro, cluj@unpir.ro), în termenul stabilit mai sus, condiționat de prezentarea în original la data și ora începerii lucrărilor Adunării Generale.

Un membru compatibil poate să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei (art.58 alin.1 din Statut).