Skip to main content

UNPIR exprimă serioase preocupări și o fermă opoziție față de potențiale schimbări fiscale

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), organizație de utilitate publică ce reglementează profesia de practician în insolvență, a analizat cu atenție planurile recente ale Guvernului de a modifica cadrul fiscal, care implică în mod direct practicienii în insolvență și celelalte profesii liberale.

În lumina acestei analize, UNPIR exprimă serioase preocupări și o fermă opoziție față de aceste potențiale schimbări fiscale. Considerăm că aceste modificări propuse ar putea avea consecințe semnificative asupra practicienilor în insolvență, a profesioniștilor independenți în general și asupra economiei, modificând în mod neechitabil distribuția sarcinilor fiscale.

Printre schimbările prevăzute, se numără eliminarea plafonării contribuției de asigurări sociale de sănătate și preconizata introducere a plății în sistem real la întregul venit, fără plafon – acestea fiind măsuri care practic dublează sarcina fiscală, așa cum notează și colegii din Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR). În plus, eliminarea deductibilității cotei de cheltuieli profesionale în limita a 5% descurajează activitatea profesiilor liberale. Aceste modificări pot avea consecințe asupra calității serviciilor oferite și a costurilor acestora.

Reamintim că orice schimbare în politica fiscală trebuie să respecte principiul așezării juste a sarcinilor fiscale și să evite orice formă de discriminare între diferitele categorii de contribuabili. Este important de subliniat că practicienii în insolvență, precum și alte profesii liberale, sunt contribuabili de bună-credință, iar orice modificări fiscale pot avea un impact semnificativ asupra capacității lor de a oferi servicii esențiale.

Dincolo de aspectele îngrijorătoare semnalate în privința profesiilor liberale, UNPIR subliniază că schimbările planificate ar putea avea consecințe negative serioase asupra întregii economii. Efectele nedorite sunt ușor de prevăzut și includ:

  • Înmulțirea numărului de falimente, în special în rândul firmelor mici și mijlocii;
  • Creșterea evaziunii fiscale și a muncii fără forme legale;
  • Intensificarea plecărilor din țară a profesioniștilor bine pregătiți.

UNPIR, având o înțelegere profundă a fenomenului insolvenței și urmărind constant aceste aspecte, afirmă în mod public că schimbările fiscale care se discută pot declanșa un val de falimente în rândul firmelor mici și mijlocii. Acestea sunt exact companiile care, prin simpla lor existență și activitate cu un minim de profit, asigură un echilibru vital în economia românească.

Specialiștii UNPIR analizează în detaliu efectele potențiale ale acestor modificări propuse și pregătește o serie de măsuri legale și argumente pentru a se opune acestor schimbări. Vom lucra îndeaproape cu celelalte profesii liberale pentru a susține interesele profesioniștilor independenți și pentru a asigura că vocea noastră este auzită în această dezbatere importantă.

UNPIR se angajează să păstreze un dialog constructiv cu Guvernul și cu toți factorii implicați, cu scopul de a asigura că interesele practicienilor în insolvență și ale altor profesii liberale sunt luate în considerare în procesul de luare a deciziilor fiscale.