Skip to main content

UNPIR: Considerente privind beneficiarul real în situația firmelor în insolvență – aplicarea Legii 129/2019

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență (UNPIR) le-a trimis autorităților relevante o adresă prin care prezintă aspecte aparte întâlnite la intersecția dintre practica insolvenței lui aplicarea Legii Nr. 129/2019.

În vederea aplicării adecvate a prevederilor legale ale Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, supunem atenției dvs următoarea situație juridică a debitorilor aflați în insolvență:

  1. Debitorii aflați perioada de observație și de reorganizare:

În perioada de observație și de reorganizare, activitatea debitorului se conduce de administratorul special, conform art. 52-56 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență .

Reprezentarea debitorului în această perioadă se realizează de administratorul special.

În numite situații speciale se ridică dreptul de administrare al debitorului, conform art. 58 lit. f) din Legea nr. 85/2014 , iar reprezentarea  se realizează de administratorul judiciar.

Concluzie: Administratorul special este cel care reprezintă, de regulă, debitorul aflat în insolvență, administratorul judiciar, doar punctual, când nu este ridicat dreptul de administrare prin hotărârea judecătorului-sindic are atributul reprezentării debitorului.

În această perioadă reprezentantul debitoarei, conform criteriilor de mai sus, va putea folosi cerințele prevăzute de art. 45 din Legea nr. 129/2019 pentru determinarea beneficiarului real întrucât entitatea juridică nu este dizolvată.

  1. Debitorii aflați în faliment:

i. De la data deschiderii procedurii falimentului, debitorul se dizolvă de drept, conform art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 .

Conform art. 64 lit b) și art. 85 pct. 4 din Legea nr. 85/2014 , activitatea debitorului aflat în faliment se conduce de lichidator.

Determinarea beneficiarului real, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 129/2019, devine incertă și se pune întrebarea cine este și dacă mai trebuie comunicat beneficiarul real.

ii. instanța de judecată poate decide trecerea la faliment, iar în conformitate cu art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va pronunța decizia de dizolvare.

Determinarea beneficiarului real în condițiile art. 4 din Legea nr. 129/2019, raportat la faptul că societatea este dizolvată și la lipsa de control a foștilor acționari face ca identificarea beneficiarilor reali să fie nereală.

Concluzie:  O societate dizolvată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 sau Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței nu mai poate fi dizolvată și în conformitate cu Legea nr. 129/2019.

Considerăm de asemenea că pentru o societate dizolvată, în condițiile Legii nr. 85/2014, în mod rezonabil nu ar mai trebui să se comunice beneficiarul real întrucât aceasta își desfășoară activitatea exclusiv în vederea lichidării.

***

Având în vedere cele de mai sus vă comunicăm că s-ar putea considera că o modalitate de punere în practică a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 129/2019 să fie următoarea:

1. Pentru societățile care sunt în perioada de observație/reorganizare să se comunice beneficiarul real conform criteriilor stabilite de art. 4 de către administratorul special (când nu s-a ridicat dreptul de administrare), respectiv de administratorul judiciar, atunci când s-a ridicat dreptul de administrare și acesta conduce activitatea, în conformitate cu textele legale mai sus amintite.

2. Pentru societățile aflate în faliment și dizolvate conform art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

Întrucât societatea este dizolvată nu se mai poate determina exact beneficiarul real în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019, sumele rezultate în urma lichidării fiind distribuite către creditori, iar activitatea de lichidare este sub controlul de oportunitate al adunări creditorilor.

Întrucât societatea este dizolvată, similar ipotezei prevăzute de art. 56 din Legea nr. 129/2019, este rezonabil să credem că nu se mai depun declarații cu privire la beneficiarul real întrucât societatea nu mai este activă. Același tratament trebuie să fie și pentru societățile în faliment.

Click aici pentru a descărca adresa oficială, împreună cu notele de subsol atașate textului.