Skip to main content

Scrisoare ALARM către UNBR și CSM referitor la cazul avocatului Robert Roșu

Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova (ALARM) a emis o scrisoare către Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) exprimându-și solidaritatea cu îngrijorarea manifestată de avocați și alte profesii juridice și conexe în cazul avocatului Robert Roșu.

Documentul original poate fi consultat aici (click).

Redăm în cele ce urmează textul integral al scrisorii:

”În contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și în intenția de a exercita cele mai mari eforturi pentru promovarea şi dezvoltarea relațiilor reciproce, în anul 2019 Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova (ALARM) a aderat la Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR). Faptul reprezintă un element de continuitate în colaborarea pe bază de parteneriat activ, stabilită între Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) şi Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR).

În cadrul ședinței Adunării generale a UPLR din 10.03.2021 reprezentanții profesiilor liberale din Republica Moldova au simțit atmosfera tensionată și de îngrijorare generată de hotărârea judecătorească dată de Înalta Curte de Casație și Justiție a României cu referire la cazul avocatului Robert Roșu de la care au pornit protestele confraților. Aspecte din documentele aflate deja în spațiul public ne determină să ne solidarizăm cu îngrijorarea manifestată de avocați și alte profesii juridice și conexe. Situația, în care calitatea procesuală a unui participant la actul justiției poate fi modificată în modul produs, afectează nu numai calitatea actului justiției, dar aduce atingere și principiilor de bază, care exprimă fondul tuturor regulilor naționale și internaționale, care guvernează conduita participanților la proces.

Multitudinea îndatoririlor care le revin reprezentanților profesiilor liberale impune o independență absolută a acestora, scutită de orice presiune, îndeosebi de presiunea datorată influențelor din afară. Reieșim din conceptul, că în procesul de înfăptuire a justiției trebuie evitate situațiile generatoare de interpretări pasibile să afecteze principiile fundamentale. Sub acest aspect exprimăm opțiunea, că situația urmează a fi tratată cu maximă corectitudine și perseverență, ținând cont, că interpretarea aplicată la cazul de referire se poate răspândi cu ușurință și influența direct activitatea reprezentanților profesiilor juridice și conexe.

În viziunea noastră traseul de integrare europeană parcurs de România este un exemplu pentru românii de peste hotarele țării și nu ne putem permite tratarea cu indiferență a proceselor ce se desfășoară în România. În sensul expus, Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova (ALARM) și Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) susține și se solidarizează cu poziția exprimată de Uniunea Națională a Barourilor din România și de Uniunea Profesiilor Liberale din România pe dimensiunea înlăturării breșelor în sistemul de justiție. Starea de fapt impune măsuri de urgență pentru înlăturarea pe viitor a practicii juridice vicioase care aduce atingere libertății de exercitare a profesiilor juridice și conexe.”