Skip to main content

Procedură ASF pentru completarea listei de practicieni în insolvență agreați

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță pe site-ul propriu că organizează procedura de selecție în vederea completării Listei practicienilor în insolvență agreați de ASF.

Deadline: 28.06.2021, ora 14:00

Adresă pentru depunerea documentelor: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței, nr. 15, sector 5, București, la Registratura generală

Pe plic sigilat se va scrie:

  • "Documentație pentru selecția practicienilor în insolvență agreați de A.S.F."
  • numele/denumirea
  • adresa/sediul social
  • "A nu se desigila decât de către Comisia de avizare a practicienilor în insolvență"

Documentația de participare este detaliată AICI (click).

Ofertele se vor deschide în data de 29.06.2021, ora 14:00, la sediul Autorității de Supraveghere Financiară