Skip to main content

Pregătirea profesională continuă: variante pentru orele necesare practicienilor definitivi

În contextul generat de pandemia Covid-19, Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI) le amintește practicienilor în insolvență instrumentele și resursele pe care le au la dispoziție pentru pregătire profesională continuă.

Situația a împiedicat organizarea de evenimente în format fizic, însă obligația anuală de efectuare a unui număr minim de 20 de ore de pregătire profesională poate fi respectată prin:

 1. Participarea în direct la seminare și conferințe online acreditate INPPI, sau urmărirea înregistrărilor acestor evenimente (detalii mai jos)
 2. Participarea la cursuri de pregătire profesională organizate de alte instituții de învățământ superior sau instituții similare INPPI, cu care INPPI se află într-un acord de recunoaștere reciprocă a cursurilor (găsiți o listă la finalul acestui text).
 3. Participarea ca lector la evenimentele organizate sub egida INPPI
 4. Publicarea de articole în Revista PHOENIX
 5. Absolvirea de cursuri de master în domeniul insolvenței sau dobândirea titlului de doctor cu o lucrare în domeniul insolvenței;
 6. Deținerea calității de cadru didactic universitar (pentru predarea de dreptul insolvenței, drept comercial, drept procesual civil, drept civil, științe economice, etc.),
 7. Participarea la congresele Insol Europe, Insol International etc. Prezentarea de lucrări, publicarea de articole în revistele ”EuroFenix-The Journal of Insol” și în cărțile de specialitate apărute sub egida acestor organisme.

Următoarele evenimente INPPI programate sunt:

 1. 19.11.2020 - Videoconferința de insolvență Gorj. Acreditată cu 10 pct. de pregătire profesională, cost 250 lei cu tva inclus. Organizator: Filiala UNPIR Gorj;
 1. 26.11.2020 - Videoconferința de insolvență Buzău. Acreditată cu 10 pct. de pregătire profesională, cost 250 lei cu tva inclus. Organizator: Filiala UNPIR Buzău;
 1. 27.11.2020 - Videoconferința de insolvență Arad. În curs de acreditare. Organizator: Filiala UNPIR Arad și Colegiul Consilierilor Juridici Arad.

IMPORTANT! Puteți obține punctele de pregătire profesională și prin accesarea înregistrărilor unui eveniment. Chiar dacă nu ați putut urmări în direct evenimentul, îl puteți urmări ulterior. Site-ul INPPI (www.inppi.ro) conține un număr consistent de înregistrări ale unor conferințe din anii anteriori, care pot fi accesate de orice practician în insolvență, parcurgerea acestora fiind recunoscută din punctul de vedere al pregătirii profesionale.

Privind cursurile de pregătire profesională ținute de alte organizații, INPPI are protocoale de recunoaștere a cursurilor organizate de:

 1. Camera Consultanților Fiscali;
 2. Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților;
 3. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;
 4. Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România;
 5. Camera Auditorilor Financiari din România.

Înainte de a achiziționa accesul la un curs sau o conferință pe teme de insolvență, este important să vă asigurați că evenimentul este acreditat INPPI și veți primi puncte de pregătire profesională.