Skip to main content

OUG nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

În ședința din data de 18 februarie 2021, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 9 din 2021.

Actul normativ modifică Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și prevede că:

”Din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței, denumiți în continuare angajatori în stare de insolvență”.

Click aici pentru a accesa textul integral al Ordonanței.