Skip to main content

Modificarea Legii Nr. 85/2014 – Proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Justiției

Ministerul Justiției a publicat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

”În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, având ca obiect transpunerea Directivei privind restructurarea și insolvența (Directiva (UE)2019/1023)”, precizează autoritatea într-un comunicat.

Proiectul are în vedere transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remitere de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie

Documentele pot fi consultate aici (click pe numele documentului pentru a-l accesa):

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresele de e-mail: dean@just.ro, crosianu@just.ro, hdumitrescu@just.ro până la data de 9 aprilie 2021.