Skip to main content

Mecanismul Split TVA, eliminat de la 1 februarie

Începând cu data de 1 februarie 2020, ordonanța guvernamentală care instituia mecanismul Split TVA a fost abrogată, iar mecanismul eliminat. 

Potrivit articolului VI din OUG nr. 78 din 2019 (click): 

(1) Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, se abrogă.

(2) Prevederile alin. (1) intră în vigoare la data de întâi a celei de a doua luni următoare publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Începând cu data publicării prezentei ordonanței de urgență, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

(4) Până la data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanței.

(5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), unitățile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului pentru operațiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA care nu au deschis la Trezoreria Statului contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor comunica unității Trezoreriei Statului contul curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunică informații privind contul curent deschis la instituția de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informații, pe care le transmite unităților Trezoreriei Statului în vederea transferului sumelor.

(7) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), prin conturile de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operațiuni, cu excepția celor prevăzute la alin. (5) și (6).