Skip to main content

Listele practicienilor agreați de ANAF în baza Ordinului nr. 1443/2019

Prin Decizia nr. 7/20.01.2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) listează practicienii care au fost incluși în secțiunea de ”Agreați”

Prin Decizia nr. 6/17.01.2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat Anexa Nr. 2 a Deciziei nr. 5/13.12.2019.

Prin Decizia nr. 5/13.12.2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat, în baza art. 3 alin. (4) din Ordinul 1443/2019,  lista cu rezultatele procedurii de agreare cu practicieni în insolvență agreați în baza Ordinului nr. 2442/2016. Potrivit art. 3 alin. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), practicienii în insolvenţă agreaţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu vor depune documentaţiile prevăzute la art. 4. Aceştia vor fi verificaţi de către Comisia de agreare din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c) prin solicitarea de informaţii de la UNPIR. În urma verificării îndeplinirii acestor condiţii, practicienii în insolvenţă sunt agreaţi sau descalificaţi, după caz, şi incluşi în decizia prevăzută la art. 4 alin. (6).

Documentul poate fi consultat aici (click).

Documentul include practicienii agreați, practicienii respinși și motivul respingerii. Practicienii respinși pot contesta decizia în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Reamintim ca anterior, prin alte 4 decizii, ANAF a publicat listele cu practicienii în insolvență agreați în baza Ordinului 1443/2019.

Decizia Nr. 1 din 23 august 2019

Decizia Nr. 2 din 29 august 2019

Decizia Nr. 3 din 02 octombrie 2019

Decizia Nr. 4 din 04 decembrie 2019

Decizia Nr. 5 din 13 decembrie 2019

Decizia Nr. 6 din 17 ianuarie 2020

Decizia Nr. 7 din 20 ianuarie 2020

Decizia Nr. 8 din 18 februarie 2020

Decizia Nr. 9 din 04 martie 2020

Decizia Nr. 10 din 13 aprilie 2020

Erată la Decizia Nr. 10 din 13 aprilie 2020