Skip to main content

Lista completă de practicieni în insolvență agreați până în prezent de ANAF

Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (4) din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF, prin excepţie de la prevederile alin. (2), practicienii în insolvenţă agreaţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu vor depune documentaţiile prevăzute la art. 4.

Aceştia vor fi verificaţi de către Comisia de agreare din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c) prin solicitarea de informaţii de la UNPIR. În urma verificării îndeplinirii acestor condiţii, practicienii în insolvenţă sunt agreaţi sau descalificaţi, după caz, şi incluşi în decizia prevăzută la art. 4 alin. (6).

Până la verificarea listei cu practicienii agreați pe Ordinul 2442, precizăm că în conformitate cu dispozițiile 16 alin. (2) din Ordinul 1443/2019, practicienii agreaţi în condiţiile Ordinului ANAF nr. 2.442/2016, cu modificările ulterioare, îşi păstrează această calitate până la emiterea unei noi decizii privind rezultatul procedurii de agreare emisă în baza noilor prevederi. 

Lista practicienilor agreați în baza Ordinului 2442/2016, dar și în baza Ordinului 1443/2019 poate fi consultată aici.