Skip to main content

Întâlnire UNPIR – ONPCSB pe tema Legii nr. 129 / 2019

Reprezentanți ai UNPIR au participat luni, 3 februarie, la o întâlnire cu specialiștii Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în contextul creat de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Delegația UNPIR i-a inclus pe Stan Tîrnoveanu  și Adrian Ciochirdel, iar discuțiile s-au axat pe impactul Legii nr. 129/2019 asupra activității practicienilor în insolvență. Din partea (ONPCSB) au participat la întâlnire dna. Corina Dragomir – Șef Serviciu Supraveghere și Control, dl. Laurențiu Robu – Serviciul juridic și dl. Ioan Bodea  – Şef serviciu IT

Una dintre concluziile discuției a fost faptul că procedura insolvenței este o procedură judiciară, astfel că vor putea fi incidente în anumite condiții prevederile art. 9 alin. (3) din lege.

Pentru practicienii în insolvență

Cu certitudine există obligația de raportare în activitatea de consultanță, în temeiul art. 5 lit. f) din lege și respectiv într-o astfel de situație, obligația desemnării unei persoane în relația cu Oficiul se va efectua cel puțin la momentul acordării consultanței.

Pentru entitățile în insolvență pe care le supraveghează sau le conduce practicianul în insolvență există obligația de identificare a beneficiarului real și de raportare în condițiile art. 5 lit. i) din lege în situația tranzacțiilor în numerar cu sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul a 10.000 euro.

În perioada următoare, UNPIR va elabora un ghid de bune practici pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 și va desfășura toate acțiunile necesare pentru o cât mai bună înțelegere a acestui act normativ de către toți membrii.  

În Monitorul Oficial al României nr. 75 din 03.02.2020 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (click) pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, din 22.01.2020.