Skip to main content

Informare cu privire la dispozițiile art. 9 din Ordinul 102/2019 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 129/2019, în sensul obligației entităților raportoare de a asigura o funcție de audit independent

Potrivit dispozițiilor art. 24 alin.(2) din Legea nr.129 /2019 – pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în funcţie de dimensiunea şi natura activităţii, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor prevăzute la alin. (1).

Entitățile raportoare sunt definite la art. 5 din Legea nr. 129/2019.

Prin dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019, se stabileșc crtiteriile de mărime pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, care au obligația respectării art. 24 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

Astfel, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării normelor, procedurilor, mecanismelor şi politicilor prevăzute la art. 8 alin. (1), atunci când, în ultimul exerciţiu financiar încheiat, depăşesc cel puţin două dintre următoarele criterii:

a) total active: 5.000.000 lei;

b) total cifră de afaceri netă: 10.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariaţi: 30.

Pentru a evita sancțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019, este necesar ca fiecare entitate raportoare care se încadrează în criteriile mai sus menționate să asigure o funcție de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.

Precizăm că în urma acestei activități, auditorul financiar va emite un raport.