Skip to main content

ONPCSB: Ghid de identificare a beneficiarilor reali pentru societăți sub observație, reorganizare sau faliment

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat la începutul săptămânii un Ghid de Identificare a Beneficiarilor Reali, care cuprinde și referiri la societățile aflate în perioada de observație, în faza de reorganizare sau în faliment.

”Pentru societățile aflate în perioada de observație sau de reorganizare, identificarea beneficiarul real este supusă regulilor stabilite de art. 4 alin. (2), lit. a) punctul 1 din Lege (generic numit “deținătorul a peste 25% din acțiuni sau participații la capitalurile proprii ale societății”).

Dacă beneficiarul real nu se poate identifica în condițiile art. 4 alin. (2), lit. a) punctul 1, se aplică criteriul de la punctul 2 al aceluiași articol, iar beneficiarul real este administratorul special desemnat de acționari/asociați în condițiile art. 52-56 din Legea 85/2014”, precizează autorii studiului.

De asemenea, ”în situația societăților aflate în procedura falimentului, întrucât acestea se dizolvă de drept, activitatea de lichidare este sub controlul de oportunitate al adunării creditorilor, iar sumele rezultate în urma lichidării sunt distribuite către creditori, astfel încât nu mai există obligația depunerii și declarării beneficiarului real.”

Ghidul complet poate fi consultat aici (click). Referirile la societățile în insolvență sau faliment se află la paginile 20-21, exemplele 5 și 6.