Skip to main content

Ignație Todor-Soo: Cred că cea mai mare frumusețe în viața noastră e când reușim un plan de reorganizare

Nicolae Cîrstea: D-le Ignație Todor Soo, sunteți membru CNC și, de asemenea, și președinte al Filialei Mureș. Aș vrea să vă întreb cum se vede insolvența din afara Bucureștiului, din provincie. Sunt alte provocări cu care vă confruntați? Există clientelă, există activitate? Legislația este de înțeles pentru dumneavoastră mai mult decât pentru colegii din București, poate?

Todor-Soo Ignație: Eu consider că nu înseamnă o particularitate anume faptul că lucrăm din provincie sau din București. Piața – este foarte normal – diferă. Deci consider că această activitate fiind un element al economiei de piață, funcționează la fel ca și în București, în schimb este foarte normal ca această activitate să fie mult mai slabă, mult mai lentă decât în centrul comercial cum este Bucureștiul. Deci din acest punct de vedere este foarte normal că piața este mult mai puternică în București. În schimb, reglementările legislative, normele, acționează la fel și este foarte normal. Inclusiv aceste activități de pregătire continuă de specialitate contribuie la faptul unificării cunoștințelor, practicilor noastre. Deci din acest punct de vedere consider că nu există niciun fel de diferență; diferența este dată de mărimea pieței, hai să zicem așa.

Eu sunt membru al acestui corp profesional începând din anul 2000. Am activat și până la acel moment în economia de piață, am fost expert contabil și consultant fiscal, deci consider că această activitate mie mi-a prezentat cel puțin niște provocări speciale. Am considerat că necesită cunoștințe mult mai complexe decât restul meseriilor și, din această cauză, am ales această direcție de mers în viață. Consider, într-adevăr, așa cum a subliniat dl Tîrnoveanu, că într-adevăr, se pare că încetul cu încetul, provocările ne cam copleșesc, datorită faptului că activitatea noastră a devenit din ce în ce mai complexă. Consider că o caracteristică generală față de activitatea noastră este înmulțirea sarcinilor și reducerea remunerațiilor – asta este o caracteristică a pieței noastre. În afară de diferitele riscuri, civile sau penale, care apar pe parcursul activității noastre.

Nicolae Cîrstea: În încheiere aș vrea să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să ne spuneți care ar fi calitățile pentru un practician în insolvență, ca să fie foarte bun în profesie; și, de asemenea, care este, din punctul dumneavoastră de vedere, frumusețea profesiei de practician în insolvență.

Todor-Soo Ignație: Frumusețea pentru mine constă în principal în complexitatea activității și sunt perfect de acord cu Oana – cred că cea mai mare frumusețe în viața noastră e când reușim un plan de reorganizare. În afară de aceasta, este foarte normal când toți participanții la procedură, în măsura posibilităților, sunt mulțumiți. În ceea ce privește succesul în meseria noastră sau calitățile ce trebuie să îndeplinim, eu consider că primează pregătirea profesională deosebit de bună, o ținută morală corespunzătoare, creativitatea și inițiativa, echilibrul și multe, multe altele. Cu cât este mai complexă persoana care efectuează această activitate, cu atât rezultatele sunt mai frumoase.

Nicolae Cîrstea: Totuși, aș vrea să vă mai întreb pe fiecare dintre dumneavoastră ceva: Cum vedeți activitatea dumneavoastră, a practicienilor în insolvență, dar și a UNPIR, din perspectiva următorilor 10-20 de ani?

Todor-Soo Ignație: În opinia mea, așa cum este format corpul profesional și intențiile și toate aspirațiile sunt pentru ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale a membrilor, eu consider că o să aibă o evoluție absolut pozitivă acest corp profesional. Sunt ferm convins că vor răspunde – și vom răspunde – la orice fel de provocări. Eu consider că de aici încolo, evoluția acestei profesii, perspectiva de dezvoltare a acestei profesii depinde în mare măsură și poate chiar exclusiv de activitatea legislativului. Deci în funcție de modificările legislative, normal că va evolua inclusiv meseria noastră. Vă mulțumesc.