Skip to main content

Filiala București - Anunț Dosar Electronic

În scopul implementării dosarului electronic, UNPIR Filiala București și Tribunalul București, Secția a VII a Civilă au stabilit de comun acord formatul Notificării privind deschiderea procedurii de insolvență, precum și modelul Acordului practicienilor în insolvență de acces la dosarul electronic și comunicarea actelor de procedură în format electronic. Notificarea va cuprinde obligatoriu solicitarea de comunicare a declarațiilor de creanțe, însoțite de documentele justificative și de dovada plății taxei de timbru și va fi transmisă astfel:

  • Un exemplar în format scriptic la grefa Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București și în format electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-mail a Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro)
  • Un exemplar destinat practicianului în insolvență transmis pe adresa de corespondență indicată în.

Acordul pentru accesul la dosarul electronic și comunicarea actelor de procedură în format electronic va fi exprimat în scris, prin completarea în trei exemplare originale a formularului (editabil) atașat: un exemplar se returnează solicitantului cu număr de înregistrare, un exemplar se păstrează în arhiva filialei și un exemplar urmează să fie înaintat instanței de către UNPIR – Filiala București.

Ulterior, o copie a Acordului va fi depusă de către practicianul în insolvență în anexă la oferta de preluarea a dosarelor de insolvență, alături de celelalte documente care însoțesc oferta, respectiv, ofertă financiară, atestat, asigurare de răspundere profesională etc. Accesul și comunicarea actelor de procedură în format electronic se va realiza exclusiv pentru dosarele de insolvență înregistrate după data implementării dosarului electronic, respectiv 06.05.2019.

Anexat, regăsiți modelul Notificării de deschidere a procedurii în forma agreată cu reprezentanții Tribunalului București Secția a VII-a Civilă, precum și modelul de Acord pentru comunicarea actelor de procedură în format electronic, în vederea completării.

Începând cu data de 05.08.2019 practicienii pot merge la Filiala București pentru completarea și înregistrarea formularului de acord.

Cerere comunicare în format electronic (click pe titlu pentru a descărca documentul în format PDF și în format WORD)

Notificare Privind Deschiderea Procedurii de Insolvență (click pe titlu pentru a descărca documentul în format PDF și în format WORD)