Skip to main content

[CUM A FOST] Conferința Regională de Insolvență - Cluj-Napoca, 8 iunie 2019

Sâmbătă, 8 iunie 2019, a avut loc „Conferința Regională de Insolvență Cluj-Napoca”, eveniment organizat de Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI), în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii (INM).

Evenimentul a fost găzduit de Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai – Amfiteatrul Aurelian Ionașcu  (Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 11), începând cu ora 9.30.

Prima secțiune a fost moderată de Simona Maria MiloșCu această ocazie, au luat cuvântul:

– Av. dr. Andreea Deli Diaconescu – practician în insolvență, susținând tema: „Propunerea de Directivă a Parlamentului European privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE”

– Prof. univ. dr. Vasile Nemeș, susținând tema: „Coordonatele măsurilor de restructurare preventivă și eficiența acestora” (Gabriela Fierbințeanu – coautor)

 – Jud. dr. Marcela Comșa – Curtea de Apel Brașov, susținând tema: „Înscrierea creanțelor în tabelul preliminar/definitiv”

– Jud. Flavius Moțu – Tribunalul Specializat Cluj, susținând tema: „Garanțiile atipice în cadrul procedurii de insolvență. Analiza unor garanții atipice, anterioare deschiderii procedurii insolvenței. Analiza nașterii unor garanții atipice, în cadrul perioadei de observație”

A doua secțiune a fost moderată de av. dr. Andreea Deli Diaconescu și lect. univ. dr. av. Codruț-Nicolae Savu. Cu această ocazie au luat cuvântul:

– Lect. univ. dr. Sergiu Golub, susținând tema: „Operațiunile «asimilate ipotecii» (art. 2347 C. civ.) sau despre Calul troian în procedurile de insolvență”

– Florin Dragomir – practician în insolvență, susținând tema: „Impactul normelor privind protecția mediului în procedura de insolvență”

– Dr. Nicoleta Țăndăreanu, susținând tema: „Pronunțarea  unei  hotărâri judecătorești  care  să  țină loc  de  act  de  vânzare  pentru  un  imobil  adjudecat  la licitație  în  cadrul procedurii  de  insolvență – Studiu de caz”

– Jud. drd. Mihaela Sărăcuț – Curtea de Apel Cluj, susținând tema: „Rolul judecătorului-sindic în executările silite individuale ale art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. De ce judecătorul-sindic?”

În cea de-a treia secțiune, moderator a fost prof. univ. dr. Radu Bufan. Cu această ocazie, au luat cuvântul:

– Jud. dr. Csaba Bela Nasz – Judecătoria Sânnicolaul Mare, susținând tema: „Aspecte privitoare la regimul juridic al creanțelor datorate cu titlu de impozit pentru bunurile valorificate în procedura insolvenței, grevate de o cauză de preferință, după data deschiderii procedurii insolvenței”

– Lect. univ. dr. Raul Felix Hodoș, susținând tema: „Superprioritatea creanțelor fiscale. De la teorie la practică în actualitatea ultimelor modificări ale legislației insolvenței”

– Av. Stan Tîrnoveanu – practician în insolvență, susținând tema:·„Analiza posibilei neconstituționalități a art. 5 pct. 72 (dublu prag) și a art. 143 alin. (1), teza finală (executarea finală în cadrul insolvenței) din Legea nr. 85/2014, așa cum a fost amendată de O.U.G. nr. 88/2018”

Av. Cristina Ienciu-Dragoș – practician în insolvență, susținând tema: „Practica judiciară cristalizată până în acest moment cu privire la aplicabilitatea art. 143 alin. (1), astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 88/2018”

Av. dr. Antoniu Obancia, susținând tema: „Prejudiciul penal și procedura insolvenței. Soluții de practică judiciară”

Un prim moment special din cadrul conferinței a fost lansarea volumului ”Problema de compatibilitate dintre procedura insolvenței și Codul de procedură civilă”, scrisă de dr. Andreea Deli-Diaconescu, practician în insolvență. Momentul a fost marcat de discursuri din partea prof. univ. dr. Radu Bufan și din partea autoarei.

Tot în cadrul conferinței a fost comemorată trecerea în neființă regretatului profesor Ion Turcu, unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai domeniului insolvenței. Momentul a inclus un discurs ținut de conf. dr. Radu Catană, urmat de câteva minute de reculegere.