Skip to main content

Comunicat privind înregistrările la Registrul Comerțului pe perioada menținerii regimului stării de urgență în baza Decretului 240/2020, inclusiv a specimenului de semnătură ce se depune la Registrul Comerțului

În condițiile în care practicienii în insolvență au pus în discuție, la nivel UNPIR, modul în care sunt depuse cererile de mențiuni, inclusiv specimenele de semnătură la Registrul Comerțului, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență (UNPIR) precizează că această activitate este reglementată de Decretul nr. 240 din 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

Astfel:

Depunerea declarațiilor și specimenului de semnătură la Registrul Comerțului, se derulează în conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (2) și (3) din Decretul nr. 240/2020:

Art. 67.

(1) Pe durata stării de urgență, activitatea oficiului registrului comerțului continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, precum și prin corespondență, pe suport hârtie, în format letric.

(2) Declarațiile pe propria răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate.

(3) Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrului comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate.

(4) Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice se derulează prin mijloace electronice, iar activitatea de furnizare de informații din registrul comerțului și de eliberare de copii și certificate constatatoare, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează, prin mijloace electronice, precum și prin corespondență, pe suport hârtie, în format letric.

Concluzie:

Spre deosebire de prevederile art. 45 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, actualul text legal, mai sus citat, permite transmiterea cererilor de mențiuni la Registrul Comerțului și prin documente sub forma înscrisurilor sub  semnătură privată prin corespondență în format letric.