Skip to main content

Cătălin Andrei Dascăl, președinte UNPIR Filiala București, către ACJSFB: ”Noi, confrați ai profesiei juridice, putem surmonta orice provocare în activitățile noastre comune”

Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar (ACJSFB), organizație reprezentativă pentru profesia de consilier juridic în domeniul bancar, a publicat recent mesajul transmis de av. Cătălin Andrei Dascăl, președintele UNPIR Filiala București, ca dovadă a bunei colaborări pe care o au în vedere UNPIR și ACJSFB.

Redăm în cele ce urmează mesajul transmis de Cătălin Dascăl și publicat pe site-ul ACJSFB la secțiunea Testimoniale (click):

Dragi colegi juriști,

Înainte de toate doresc să mulțumesc pentru invitația de a vă adresa un mesaj din partea colegilor practicieni în insolvență, membrii ai Filialei București a UNPIR.

Vă transmit salutul Consiliului de Conducere al Filialei București a UNPIR, mesajul de sprijin și prietenie al profesiei. Corpul profesional are rădăcini comune, Uniunea practicienilor în insolvență și profesia cuprinzând în mare parte juriști, profesioniști ai dreptului. Nu trebuie să uităm că temelia profesiei noastre a fost clădită de și alături de juriști, dar evident și cu sprijinul altor persoane cu alte specialități, ingineri și economiști. Aceasta uniune de persoane diferite a constituit succesul și dovada că prin sprijin reciproc și colaborare se pot clădi lucruri solide și sustenabile, cum de altfel nu se putea altminteri pentru a pune bazele unei profesii noi care să gestioneze o materie complexă, aceea a restructurării companiilor, unde mecanismele de implementat sunt deopotrivă juridice, dar și tehnice și economice.

Anul acesta, 2020, pentru Filiala București a UNPIR a avut și are o însemnătate deosebită, împlinind 20 de ani de la înființarea Filialei, moment în care evident că nu puteam sărbători decât prin intermediul unui eveniment aniversar încărcat de expuneri și discursuri, de natură a aminti trecutul profesiei, dar și de a consolida prezentul pentru un viitor în dezvoltare consolidată a profesiei. Ne-am bucurat în cadrul acestui eveniment aniversar de prezența multor reprezentanți ai mediului academic universitar, de colegi ai altor profesii liberale, parlamentari, reprezentanți ai autorităților publice, ANAF și magistrați.

O bucurie și premieră a constituit și prezența corpului dumneavoastră profesional, prin Președintele Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, doamna Mirela Iovu.

Ca profesie nouă și relativ tânără ne-am dorit să creăm drumul acestei profesii, inspirați de citate celebre, precum cel al lui Hannibal ”Fie vom găsi o cale, fie vom face una” și al lui Winston Churchill ”Cat despre mine, sunt un optimist. Nu îmi pare de mare folos sa fiu altfel” ne-am desfășurat evenimentul aniversar sub egida ”20 de Ani de Profesionalism în Profesie”.

Ne-am bucurat să vedem că Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar a îmbrățișat sloganul nostru, ducându-l mai departe în interiorul corpului dumneavoastră profesional ca o recunoaștere a profesionalismului activității noastre, sintetizat minimal în cadrul Conferinței Aniversare 20 de ani de activitate a Filialei.

Bazele juridice ale profesiilor noastre ne obligă să conlucrăm, sa ne înțelegem problemele din activitatea practică și să colaborăm spre rezolvarea acestora având în mod direct interese comune, noi pe de o parte ca practicieni ai insolvenței, organe care aplică aceste proceduri, iar domniile voastre ca reprezentanți ai creditorilor în procedură, ai instituțiilor bugetare și bancare.

Exemplul conlucrării profesionale a unor specialități diferite, așa cum a fost pentru profesia noastră îmi întărește convingerea că noi, confrați ai profesiei juridice putem surmonta orice provocare în activitățile noastre comune, dar pentru acest succes este nevoie de dialog și întâlniri constante ale membrilor profesiilor noastre în cadrul meselor rotunde, colocviilor, seminariilor și conferințelor ce au drept scop pregătirea profesională continuă.

Dialogul și dezbaterea vor scoate la lumină continuu ce este mai bun, vom identifica negreșit lacunele din practicile noastre, ale fiecăreia dintre profesii, iar în final, cu răbdare și muncă sunt optimist că vom ajunge la acele practici comune dorite de toți cei implicați în procedurile de restructurare sau faliment ale comercianților.

Trebuie să avem răbdare unii cu alții și toleranță cu noi înșine, firesc și profesional trebuie să urmărim propriul interes, dar nu întotdeauna acesta vine în contradicție cu interesul concursual, sau chiar și așa, nu întotdeauna efectele acționării potrivit propriului interes sunt favorabile în detrimentul unui interes comun, care în viitor poate produce efecte pozitive considerabil superioare. Suportul exprimat în bunăcredință și cu respectarea principiilor și eticii profesionale consolidează raporturile juridice dintre părți, la fel cum conlucrarea și practica unitară nu aduce atingere propriilor opinii exprimate în acord cu pregătirea și convingerea profesională a juristului, indiferent de poziția procesuală deținută într-un caz sau altul.

În final vă urez succes în toate demersurile profesionale pe care le întreprindeți, salut deschiderea spre conlucrare a conducerii Asociației Consilierilor Juridici în Sistemul Financiar Bancar, vă felicit pe această cale și ”Să fim profesioniști în profesiile noastre”.