Skip to main content

ANAF invită practicienii să depună oferte pentru 20 de dosare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) invită practicienii în insolvență agreați să depună, până cel târziu la data de 05 octombrie 2020, ora 17:00, oferta în vederea desemnării practicienilor în insolvență în dosarele de insolvență ale debitorilor incluși în comunicatul de mai jos.

Click aici pentru a consulta documentul.

Documentația va fi depusă în original la Registratura Generală, pentru Direcția Juridică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu sediul în Municipiul București, Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, în plic închis pe care va fi menționat:

”oferta pentru selectarea unui practician în dosarul de insolvență al S.C........., numele/denumirea, precum și adresa/sediul social”,

toate paginile vor fi numerotate și semnate, iar oferta va fi întocmită conform prevederilor art. 9 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF.