Skip to main content

AMCOR: Propuneri pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) a transmis pe data de 25.02.2021 către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene adresa nr. 145/25.02.2021 care conține un set de propuneri pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și 5 fișe de reforme și investiții PNRR referitoare la: Educație, Retehnologizare/Automatizare, Sănătate, Reforma reziliență schimbări climatice și Reforma administrativ-teritorială.
Propunerile membrilor AMCOR, incluse în adresa nr. 145 au fost structurate astfel:

I. Principalele 3 priorități strategice de transformare a României în perioada 2021-2026

 • Digitalizare
 • Sustenabilitate
 • Reziliență la schimbările climatice

II. Reformele orizontale

 • Reforma administrativ-teritorială
 • Reforma instituțională
 • Reforma legislativă

III.    Sectorul Mediu, schimbări climatice, energie, eficiență energetică și tranziția verde

 • Sectorul de apă
 • Sectorul de energie și eficiență energetică
 • Tranziția verde
 • Măsuri de reformă în domeniul economiei circulare/deșeurilor
 • Alte măsuri de reformă de mediu și priorități de investiție asociate gestionării schimbărilor climatice, în principal prin decarbonizarea economiei

IV. Sectorul Sănătate
V. Sectorul Educație

Adresa AMCOR nr. 145, precum și cele 5 fișe de reforme și investiții propuse de către AMCOR sunt disponibile online pe website-ul Asociației (click), la categoria Comisia Profesională Fonduri Europene - Adrese depuse de AMCOR. 

Mai jos, o listă de documente relevante (click pentru a descărca fiecare document în parte): 

Adresa AMCOR 145 PNRR propuneri centralizate vf3

1. Fișă de reforme și investiții - PNRR - Educație și CDI

2. Fișă de reforme și investiții - PNRR - Retehnologizare automatizare

3. Fișă de reforme și investiții - PNRR - Sănătate

4. Fișă de reforme și investiții - PNRR - Reforma reziliență schimbări climatice

5. Fișă de reforme și investiții - PNRR - Reforma administrativ teritorială