Skip to main content

Acord GDPR - În atenția membrilor UNPIR

Click AICI pentru a descărca formularul în format Word. 

Date fiind prevederile art. 67 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora UNPIR are obligația să reactualizeze periodic pe site-ul sau oficial Tabloul practicienilor în insolvență, dar și să dispună publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, vă transmitem, în vederea completării, formularele Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UNPIR, în conformitate cu prevederile Regulamentului 206/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la persoanele fizice membre ale UNPIR, dar și a formelor de organizare în care practicienii în insolvență își desfășoară activitatea, se face în scopul publicării în Monitorul Oficial al României, prezentării publice prin postarea pe site-ul www.unpir.ro., inclusiv pentru anonimizarea acestora și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice.

În măsura în care datele solicitate nu vor fi comunicate, forma de organizare profesională/practicianul în insolvență nu va fi menționat în Tabloul UNPIR, înaintat spre publicare.

Acordul este solicitat pentru datele existe în momentul actual în evidențele UNPIR. Orice fel  de modificări (ce presupun schimbarea numelui/denumirii formei de organizare, schimbarea adresei/sediului, etc, și care nu au fost comunicate până la momentul emiterii prezentei solicitări), vor urma procedura în vigoare.

Datele solicitate se vor transmite filialei UNPIR de care aparțineți.