Skip to main content

Protocol de colaborare încheiat între INM și INPPI

Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI) a încheiat un protocol cu Institutul Național al Magistraturii (INM) pentru colaborare în instruirea specialiștilor pe teme care țin de dreptul insolvenței.

Scopul protocolului va fi pregătirea teoretică și practică a auditorilor de justiție, a judecătorilor și a procurorilor, precum și a practicienilor în insolvență.

Colaborarea celor două institute va avea ca obiective:

  • Organizarea unor acțiuni de formare inițială a auditorilor de justiție și de formare continuă a judecătorilor și procurorilor, precum și a practicienilor în insolvență, cu participarea unor formatori/experți din partea ambelor institute;
  • Informarea bilaterală cu privire la planificarea pregătirii auditorilor de justiție, judecătorilor, procurorilor și practicienilor în insolvență, precum și cu privire la alte evenimente științifice de interes pentru părți;
  • Diseminarea materialelor informative pe teme care țin de dreptul insolvenței către auditorii de justiție, judecători și procurori.

Despre INPPI:

Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI) a fost înființat în 2012 și funcționează sub autoritatea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR). Acțiunile organizate de INPPI se adresează tuturor practicienilor în insolvență, stagiari sau definitivi, indiferent de nivelul la care se află în carieră.

Despre INM:

Institutul Național al Magistraturii funcționează sub autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Institutul realizează formarea inițială a viitorilor magistrați – judecători și procurori –, formarea profesională continuă a magistraților  în funcție, precum și formarea formatorilor, în condițiile legii.