Skip to main content

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 09 martie 2021 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, din 02.03.2021.

Documentul precizează că printre entitățile reglementate se numără:

”d) notarii publici înregistrați la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, avocații înregistrați în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România, executorii judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, practicienii în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență, inclusiv alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege;”

Documentul poate fi consultat aici (click).