Uniunea Profesiilor Liberale din România – UPLR organizează în data de 3 octombrie 2017, la Palatul Patriarhiei din București, conferința cu tema “Expertiza judiciară în România – prezent și viitor“.

Scopul conferinței este efectuarea unui schimb de experiență și de bune practici privind activitatea de expertiză judiciară, precum și generarea de idei care să conducă la îmbunătățirea acestei activități în România.

Principalele aspecte care vor fi abordate în cadrul Conferinței se referă la:

  • rolul expertizelor în realizarea actului de justiție;
  • caracterul multidisciplinar al expertizelor judiciare;
  • disfuncționalități constatate în desfășurarea activității de expertiză judiciară;
  • relația cu birourile de expertiză judiciară;
  • standardele profesionale;
  • etica și răspunderea disciplinară;
  • onorariile experților;
  • calculul prejudiciilor;
  • discuții privind oportunitatea și/sau necesitatea modificării și completării Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză judiciară și extrajudiciară.

La conferință vor participa asociațiile de profesii liberale a căror activitate înglobează întocmirea de expertize judiciare, precum și autorități și instituții publice implicate în realizarea și derularea actului de justiție în România.

Printre speakerii confirmați ai acestui eveniment se numără reprezentanți ai: Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Ministerului Justiției, Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) și Camerei Consultanților Fiscali (CCF) .

Lucrările conferinței vor începe la orele 09:00 și se vor încheia la orele 17:00, iar înregistrarea participanților se va face între orele 08:30-09:00.

Taxa de participare la eveniment este de 300 lei.

Participarea la această conferință, este echivalată cu urmatoarele ore/puncte de pregătire : INPPI – 4 puncte, ANEVAR – 4, CCF – 5, CAFR – 8.

Înscrierea la eveniment se va face până la data de 29 septembrie 2017,  la tel: 021.312.45.82 sau prin transmiterea formularului de înregistrare și a copiei documentului de plată la adresa de e – mail: uplr@uplr.ro sau la numărul de fax: 021.312.45.82.