Acte normative cu incidență asupra desfășurării activității practicienilor în reorganizare și lichidare

1.
Ordonanță de Urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
2.
Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență
3.
Codul privind conduita etică
4.
Legea nr. 85 din 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
5.
Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolvenței
6.
Legea nr. 359 din 2004
7.
Legea societatilor nr. 31 din 1990
8.
Opinie juridică
9.
Hotarare Congres nr.2/2017