1999
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) a luat fiinţă la sfârşitul anului 1999, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999, cu denumirea Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (UNPRL). Prin înfiinţarea UNPIR se creau premizele organizatorice ale unei profesii liberale inexistente până atunci în România, dar deosebit de necesară într-o economie de piaţă liberă.
2006
În anul 2006, prin OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității pracicienilor în insolvență, UNPRL își schimbă denumirea în Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR).
2017
În prezent, Uniunea funcţionează în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă (r3), care o definesc ca persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ.

Conducerea UNPIR este asigurată de către Congresul Uniunii, Adunarea reprezentanţilor permanenţi, preşedintele Uniunii şi Consiliul  national de conducere.

Numărul practicienilor în insolvenţă din România a depășit 4000, din care aproape 3000 membri – persoane compatibile şi peste 1000 membri – persoane incompatibile. Membrii compatibili îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul țării în cadrul cabinetelor individuale de insolvenţă (C.I.I.), societăţilor profesionale cu răspundere limitată (SPRL), întreprinderilor unipersonale cu răspundere limitată (IPURL), sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajați ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.

Încă din anul 2006 UNPIR a inclus în Statut recunoaşterea dreptului de exercitare în România a profesiei de practician în insolvenţă de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în baza documentelor emise de autoritatea competentă a statului respectiv şi în condiţiile legislaţiei româneşti. De asemenea, practicienii în insolvenţă din state extracomunitare pot dobândi calitatea de membru al Uniunii noastre în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale.

Membrii Uniunii asigură aplicarea legislaţiei din domeniul insolvenţei, reglementată prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţă şi de insolvenţă, dar şi al lichidării voluntare a societăţilor potrivit Legii nr. 31/1990. Recent legislaţia în domeniu a fost completată cu un nou act normativ – Legea nr. 151/2015 privind insolvenţa persoanelor fizice, care va intra în vigoare la 01.01.2018, fiind publicate normele metodologice de aplicare. Această lege realizează o noutate în materie prin distribuirea atribuţiilor de aplicare către patru categorii profesionale: practicieni în insolvenţă, executori judecătoreşti, avocaţi şi notari publici, înscrişi în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice.