Skip to main content

Procedură de agreare practicieni la DGVBL Sector 2 - deadline 18 iun.

Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2 organizează procedura de agreare în vederea elaborării/completării Listei practicienilor în insolvență agreați pentru selecția în dosarele de insolvență.

Practicienii în insolvență interesați de participarea la această procedură pot depune, până cel târziu în data de 18.06.2024 ora 14.00, dosarele de participare la DGVBLS2, Șoseaua Morarilor, sector 2, Bucureşti, Registratura generală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: "Documentație pentru agrearea practicienilor în insolvență", numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social.

Documentația de participare la procedura se găseşte AICI (click).

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 18.06.2024 ora 14.00, la sediul DGVBLS2.