Domnilor președinți, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor,

Am primit cu o deosebită plăcere invitația dumneavoastră de a participa la festivitatea pentru adunarea generală pentru anul 2018.

După cum știți, ASE pregătește specialiști care după absolvire devin membri ai organismelor profesionale care gestionează profesia liberală din România. Noi avem legături directe cu Corpul Experților Contabili, cu Camera Auditorilor Financiari, cu Camera Consultanților Fiscali, cu ANEVAR și mulți dintre absolvenții noștri lucrează chiar în organismul dumneavoastră profesional.

Răspund pozitiv la invitația făcută de domnul președinte al Filialei UNPIR București de a organiza la nivelul Academiei de Studii Economice o serie de întâlniri, pentru că ASE este interesată în ce privește pregătirea profesională a absolvenților noștri.

Din acest motiv săptămâna trecută am participat la Alba Iulia, la o conferință organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”, care a avut ca temă „Profesiile liberale. Istorie și căutări. Experiențe obținute în această direcție”.

Chiar și prezența noastră la adunarea generală a dumneavoastră ne dă prilejul să cunoaștem o serie de probleme cu care vă confruntați.

Având în vedere că astăzi este o sărbătoare prin care dumneavoastră vă analizați activitatea desfășurată în cursul anului 2017, vă doresc, cu acest prilej, succes în activitatea pe care o desfășurați, multă sănătate și împliniri în tot ce întreprindeți.

Mulțumesc!