În atenția practicienilor în insolventa,

În cadrul Congresului UNPIR din luna septembrie 2017, vor fi supuse analizei și aprobării o serie de modificări și completări la Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolventa (r3).

În măsura în care exista propuneri din partea dvs. cu privire la modificarea și completarea Statutului profesiei, vă rugăm să dispuneți comunicarea acestora, în scris, către filiala UNPIR de care aparțineti din punct de vedere teritorial.