Vineri, 25 mai 2018, începând cu ora 14.00, în Fratelli Beach&Club, din Mamaia Nord, Constanța, a avut loc Congresul UNPIR 2018. Discuțiile au fost moderate de către domnul Nic Bălan, Președintele UNPIR.

În deschiderea evenimentului au rostit discursuri domnii: Robert Cazanciuc, Președintele Comisiei Juridice din Senatul României; Adrian Vascu, Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR); Robert Șova, Președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR); Gheorghe Viorel Teodor, Președintele Tribunalului Constanța.

De asemenea au mai luat cuvântul: doamna Simona Maria Miloș, Președinte INPPI și domnii Ion Popa, Președinte al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM); Dorin Ciobanu, membru al Comisiei de Autorizare și Disciplină UAAM, precum și doamna Alina Ștefan, Director al Direcției Generale Juridice ANAF, domnul Petruț Ciobanu, Vicepreședinte UNBR și, nu în ultimul rând, domnul Sorin Petre, Prim-vicepreședinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).

În cea de-a doua parte a evenimentului, sub coordonarea domnului președinte Nic Bălan au avut loc lucrările Congresului, care au început cu prezentarea Raportului de activitate și de gestiune al Uniunii. În continuare au fost prezentate și discutate: Raportul Comisiei de cenzori, Raportul Instanței Superioare de Disciplină, Proiectul planului de activitate pentru intervalul 2018-2019, ratificarea Hotărârii ARP privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul 2017 și descărcarea de gestiune, ratificarea Hotărârii ARP privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii pe anul 2018, propuneri privind modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, adoptarea unor hotărâri ale Congresului și diverse alte puncte cum ar fi: demersuri de comunicare (ex. site-ul oficial www.licitatii-insolventa.ro – relansarea platformei, centralizarea aparițiilor UNPIR în presă pe site-ul oficial www.unpir.ro, etc.), întâlnirea cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ANAF, în cadrul căreia s-au purtat discuții referitoare la aplicarea Ordinului ANAF nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, discuții referitoare la hotărârile prin care s-a dispus sechestru penal și la activitatea de valorificare a bunurilor sechestrate, numărul total al practicienilor în insolvență (778 de practicieni înscriși, lista completă fiind publicată pe site-ul UNPIR), organizarea examenului de admitere, ș.a.m.d.

Au avut intervenții: domnul Stan Tîrnoveanu, Prim-vicepreședinte UNPIR cu privire la propuneri de modificare a Statului practicienilor în insolvență (propunerile au avut un caracter în principal tehnic), doamna Leonora Maria Lanțoș, în calitate de membru al acestei instanțe de disciplină, a prezentat Raportul Instanței Superioare de Disciplină și domnul Ioan Ardeleanu, Președintele Comisiei Centrale de Cenzori a prezentat raportul acestei comisii.

În final, s-au dezbătut și supus la vot hotărârile Congresului UNPIR 2018 (Proiectul de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul 2017 și descărcarea de gestiune, Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii pe anul 2018 și Planul de activitate pentru perioada 2018-2019).

Remarcăm faptul că participanții au fost încântați de organizarea și atmosfera generală a evenimentului.

Astfel, cu privire la Congresul de anul acesta, domnul Robert Șova a remarcat: „Sunt un pic invidios că ați avut această idee – genială, să o spun eu – de a organiza un congres într-o atmosferă care să destindă modul de colaborare și cred că, în fapt, rolul unui organism profesional este să creeze o comunitate și prin astfel de măsuri, în care renunțăm un pic la etichetă, la rigoare, în ceea ce privește modul de așezare, de colaborare și modul de a vorbi”. Domnul Președinte CECCAR a mărturisit că acesta este un prim pas în dezvoltarea sentimentului de apartenență la o comunitate, în cadrul fiecărei profesii.

Domnul Dorin Ciobanu a destins atmosfera recitând câteva versuri dedicate Congresului din acest an: „Vreau să mai menționez că anul acesta sărbătorim nu numai 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, dar și 159 de ani de la înfăptuirea Micii Uniri, care a avut loc în 1859, între principatele Moldovei și ale Țării Românești. Cu acest prilej, ar fi necesar de recitat poezia lui Vasile Alecsandri, care a fost publicată în Steaua Dunării a lui Mihail Kogălniceanu – în popor e cunoscută ca Hora Unirii –, textul pe care l-am redactat cu prilejul Congresului de azi: «Hai ș-om da mână cu mână/ Cei cu inima română. / Măi UNPIR-e, măi vecine/ Vină să te prinzi cu mine!/ Amândoi avem un nume/ Amândoi un scop în lume, / Amândoi suntem de-o seamă,/ O profesie de leagă»”.

În plus, domnul Petruț Ciobanu a remarcat: „Legislația (n.n.: cu privire la măsurile asigurătorii) este atât de stufoasă și cred că acest Congres, și în această manieră destinsă, vor fi discuții productive, iar rezultatul trebuie să fie la un moment dat concretizat într-un demers legislative”.

Pentru fotografii și alte detalii legate de eveniment, click aici.