Skip to main content

Comunicat UPLR cu privire la cea de a XVI-a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”

Miercuri, 1 noiembrie 2023, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României a organizat în parteneriat cu Uniunea Profesiilor Liberale din România, la Palatul Parlamentului, Sala Dimitrie Cantemir, Salonul Alb, dezbaterea cu tema “O nouă abordare privind expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară“.

Evenimentul a avut loc în contextul manifestărilor prilejuite de cea de a XVI-a ediție a Conferinței anuale “Ziua Profesiilor Liberale din România” și s-a bucurat de sprijinul CEC BANK și ALPHA BANK, în calitate de parteneri.

Scopul Conferinței a fost acela de a realiza un dialog între reprezentanții asociațiilor de profesii liberale și autoritățile publice centrale și instituții cu responsabilități și competențe în domeniul de reglementare al expertizei tehnice judiciare și extrajudiciare cu privire la principiile care guvernează acest domeniu de activitate, particularitățile expertizei pentru diferitele profesii liberale, crearea unui cadru juridic adecvat care să faciliteze înfăptuirea cu celeritate a actului de justiție etc.  

Din partea autorităților publice centrale și instituțiilor cu responsabilități și competențe în domeniul expertizei tehnice judiciare și extrajudiciare au participat senator CRISTIAN-AUGUSTIN NICULESCU-ȚÂGÂRLAȘ, Președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României; Av. CĂTĂLIN DANIEL FENECHIU, senator, Prim-Vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România; NICOLETA PAULIUC, Președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României; SIMONA SPĂTARU, Președintele Comisiei pentru constituționalitate din Senatul României; CRISTINA TRĂILĂ, membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților; FLORIN IORDACHE, Președintele Consiliului Legislativ; MIHAI PAȘCA, Secretar de Stat în Ministerul Justiției și IOAN SAS, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea societății civile, iar din partea profesiilor liberale DAN MANOLESCU, Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România și Președinte al Camerei Consultaților Fiscali; Conf. univ. dr. GHEORGHE IALOMIȚIANU, Președinte de Onoare al Uniunii Profesiilor Liberale din România; Conf. univ. dr. VIOREL ANDRONIE, Vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România și Președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România; FILIP STOICA, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România; ROBERT AURELIAN ȘOVA, Vicepreședinte al Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România-CECCAR; Executor judecătoresc BOGDAN MAGHIAR, Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești; ADRIAN VASCU, Vicepreședinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Prof. univ. dr. farm. VALENTINA SOROCEANU, Director General al Colegiului Farmaciștilor din România; Notar public ION MARIN, Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România; Av. NICOLETA POPESCU, Colegiul Medicilor din România; Psiholog pr. dr. CONSTANTIN-EDMOND CRACSNER, Președintele Colegiului Psihologilor din România; Conf. univ. dr. VASILE MEIȚĂ, Președintele Corpului Experților Tehnici din România; ALIONA GRĂDINARU, Vicepreședintele Uniunii Geodezilor din România; MIRCEA LAURENȚIU, Președintele Colegiului Osteopaților din România și DIANA-ALINA CRISTEA, Președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali din România.

În intervențiile lor, participanții la Conferință au subliniat necesitatea promovării unui nou act normativ privind expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară adaptată realităților actuale ale societății românești, care să contribuie la înfăptuirea cu celeritate a actului de justiție în România și care să vină în sprijinul justițiabililor.

Totodată, a fost evidențiată nevoia ca asociațiile de profesii liberale să fie reglementate deoarece acest cadru asigură independența membrilor lor în exercitarea profesiei, furnizarea de servicii de înaltă calitate și expertiză către beneficiarii acestora-clienții, pacienții și consumatorii și respectarea cu strictețe a prevederilor codurilor lor etice și deontologice.

Participanții la eveniment au apreciat efortul depus de către membrii Grupului de lucru al Uniunii Profesiilor Liberale din România, care au elaborat un prim document de lucru privind expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară și și-au exprimat opinia în conformitate cu care se impune o accelerare a acțiunilor care să se finalizeze cu adoptarea cât mai curând a unei noi legi în beneficiul societății românești.  

Conf. univ. dr. GHEORGHE IALOMIȚIANU a reiterat ideea necesității unificării sectorului socio-economic al profesiilor liberale prin aderarea la UPLR a asociațiilor de profesii liberale care nu sunt încă membre, fapt ce ar conduce la creșterea vizibilității profesiilor liberale la nivelul societății, precum și exprimarea lor ca o voce comună puternică în raporturile lor cu autoritățile publice și partenerii sociali.