Stimați colegi,

 

Vă facem cunoscută semnarea la data 20.07.2017, de către Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Public, a unui Protocol de colaborare în baza căruia va fi demarat un proiect de amploare, la nivel naţional, ce are ca obiect cooperarea părților semnatare în scopul promovări educaţiei juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Protocolul, pe care îl puteți găsi la http://www.just.ro/wp content/uploads/2017/07/protocol.pdf, are un caracter deschis, prevăzând posibilitatea de aderare la obiectivul său a reprezentanților instituțiilor şi autorităților publice cu relevanță pentru domeniul justiției, ai profesiilor liberale şi ai societăţii civile, prin adoptarea unei declaraţii de aderare. În acest context, la invitația Ministrului Justiției, UNPIR s-a alăturat acestui proiect prin semnarea la 30 August 2017 de către domnul Președinte Niculae Bălan a Declaraţiei de aderare.

Prin urmare, adresăm tuturor membrilor UNPIR cu experienţă, dispuși să contribuie sub formă de voluntariat la realizarea proiectului, rugămintea să comunice în scris președinților filialelor în care activează, într-un timp pe cât posibil de scurt, interesul de a participa la activitățile prevăzute de protocol, tema pe care doresc să o susțină, împreună cu un CV actual.

Suntem încredințați că fiecare dintre dumneavoastră, prin nivelul de profesionalism şi prin interesul profund față de meseria pe care o practică, poate aduce plus valoare acestui proiect, promovând imaginea profesiei în rândul tinerilor şi oferindu-le o perspectivă documentată, reală asupra a ceea ce înseamnă insolvenţa, cum poate fi prevenită şi combătută, ajutându-i astfel, pe termen lung, să acţioneze responsabil în activitatea lor viitoare.

Așteptăm răspunsurile dumneavoastră şi vă stăm la dispoziție, dacă veți considera necesar, să clarificăm împreună modul şi măsura în care vă puteți implica în acest proiect.

Cu deosebit respect!